Sandwichelement med frigolit

Sandwichelement med frigolit

Sandwichpaneler med olika isolerande kärnor tillämpas inom många områden som säkert betäckningsmaterial. De kan användas både vertikalt och horisontellt. Mellan två förzinkade stålplåtar med antikorrosionsbeläggning finns en isolerande kärna som […]

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement med mineralull

Brett urval av produkter som kan möta kundens krav och förväntan är grundläggande. Bland erkända tillverkare inom byggbranschen kan man hitta offert på sandwichelement. Dessa väljs som takbeklädnad samt uppförande […]

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement är ett perfekt val med många tillämpningsområden, däribland för takbeläggning. Bland erkända tillverkare inom byggbranschen är sandwichelement med olika typer av kärnor mycket populära. Panelernas flerskiktskonstruktion består av två […]

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Besparingar letar man efter överallt. Likadant är det med värmeisolering. Det är dock viktigt att hitta en lösning som är ekonomisk, högkvalitativ och samtidigt motsvarar de estetiska förväntningarna. I detta […]

Stålhallar

Hall är en modulkonstruktion

Stålkonstruktioner har väldigt månsidig användning. Först och främst måste de uppfylla givna byggnormer men de ska också tillmötesgå kundens förväntningar och krav. Ett projekt tar främst hänsyn till konstruktionens ändamål. […]

Panorama ståltakpannor

Panorama ståltakpannor

Takets unika utseende är inte det enda som ligger till grund för vårt val av takpannor eller annat material. Först och främst är det viktigt med livslängden, hållfastheten och estetiken. […]

Tak

Tak

Taket som utgör byggnadens högsta del måste stå emot många yttre faktorer och väderpåverkan. Idag satsar man dessutom på lösningar som ska matcha byggnadens arkitektoniska karaktär. Tidigare användes halm, takspån […]

Plåtpannor

Plåttakpanna

Plåttakpanna är ett av oftast tillämpade material för takbeklädnad. En av fördelarna med plåtpannor är materialets utseende, eftersom det påminner väldigt mycket om taktegel. Kostnaden för takbeklädnad i just detta […]

Varför just trapetsplåt som takbeklädnad?

Varför just trapetsplåt som takbeklädnad?

Takbeklädnad hör till de viktigaste frågeställningarna vid ett husbygge. Taket måste vara solitt och beständigt. Frågan är även viktig ur ekonomisk synpunkt – det är dyrt att lägga tak. När […]

Z och C lättbalkar

Z och C lättbalkar

Ett lätt skelett, högkvalitativ konstruktion och tillämpning av anpassat material är grundläggande för att givet objekt ska uppfylla alla krav. Både kraven från gällande föreskrifter och byggnadslagen samt kraven från […]