Tak

Tak

Taket som utgör byggnadens högsta del måste stå emot många yttre faktorer och väderpåverkan. Idag satsar man dessutom på lösningar som ska matcha byggnadens arkitektoniska karaktär. Tidigare användes halm, takspån eller skiffer som kan tillämpas än idag men detta beror på objektets specifika karaktär. I de flesta byggnader satsar man på moderna, lätta och hållbara lösningar som håller måttet i många år av användning oberoende vilka yttre faktorer de utsätts för. Moderna material erbjuder också högestetiska lösningar och brett färgspektrum, varför även de mest krävande kunderna kan hitta tillfredsställande lösningar. Taket konstruktion och val av material beror även på det lokala klimatet och stilen samt objektets arkitektur som ska fullbordas med ett passande tak.

Mer information http://www.balex.eu/sv/