Stålhallar

Hall är en modulkonstruktion

Stålkonstruktioner har väldigt månsidig användning. Först och främst måste de uppfylla givna byggnormer men de ska också tillmötesgå kundens förväntningar och krav. Ett projekt tar främst hänsyn till konstruktionens ändamål. Vidare finns möjligheter att isolera konstruktionen med ett av flera tillgängliga material. Oftast tillämpas sandwichelement med glasfiberull men även andra material är tillgängliga beroende av behovet. Hela projektet ska uppfylla kundens förväntningar och garantera användning i många år framöver. Högkvalitativa material ska också vara estetiska. Man kan välja bland många kulörer och utförande som motsvarar kraven i den moderna byggkonsten, detta gäller självklart även stålkonstruktioner. Hall är en modulkonstruktion används till uppförande som kontors-, idrotts- och industriobjekt, hallar magasin och många fler. Konstruktionerna garanterar säkerhet, motstånd för bl. a yttre påverkan och användningskomfort.